Practice - starý interiér

Vizualizace podle fotografie
Seniorské bydlení - Zdislava

Studentský projekt
Cohousing - Seniorské bydlení Zdislava
Autor projektu: Martin Smola

Senior cohousing Zdislava
Author of design: Martin Smola

Hala
ZŠ Zlíchov - přístavba
Autor projektu: Architektonický Ateliér Aleš s.r.o.

Pracovna Volyně

Sdílená kancelář
Autoři: Lukáš Velíšek, Martin Smola

Pracovna Volyně

Sdílená kancelář
Autoři: Lukáš Velíšek, Martin Smola

Náměstí Benešov

detail vodní plochy v dlažbě
Spolupráce při účasti na architektonicko-urbanistické soutěži NÁMĚSTÍ MESTA BENEŠOV.
Autoři návrhu: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Cooperation on architecture-urbanism competition MAIN SQUARE OF BENESOV.
Authors of the Proposal: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Náměstí Benešov

mosazná kašna
Spolupráce při účasti na architektonicko-urbanistické soutěži NÁMĚSTÍ MESTA BENEŠOV.
Autoři návrhu: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Cooperation on architecture-urbanism competition MAIN SQUARE OF BENESOV.
Authors of the Proposal: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Suchdolský hřbitov
Spolupráce pri účasti na krajinářsko-architektonické soutezi ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SUCHDOLE
Autoři návrhu: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Cooperation on landscape-architecture competition GROUNDS WITH CEMETERY AT ST. WENCESLAS CHURCH IN SUCHDOL
Authors of the design: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Suchdolský hřbitov
Spolupráce pri účasti na krajinářsko-architektonické soutezi ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SUCHDOLE
Autoři návrhu: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Cooperation on landscape-architecture competition GROUNDS WITH CEMETERY AT ST. WENCESLAS CHURCH IN SUCHDOL
Authors of the design: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Měsíční kašna - Třebíč

"Lunární zrcadlo / Lunar Mirror"
Spolupráce při účasti na architektonické soutěži KAŠNA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI
Autori návrhu: Vladimír Sitta Martin Smola

Cooperation on architecture competition FOUNTAIN ON CHARLES SQUARE IN TREBIC
Authors of design: Vladimír Sitta Martin Smola

Mezonetový byt - U Skládky, Praha
Autoři: AAAleš s.r.o, Lukáš Velíšek, Martin Smola

Nádraží Bubny

Autor projektu: John Eisler
Sauna SAMK Kladno

oválné tepidárium
Interiery sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Interiers of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno

kneippův chodník
Interiery sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Interiers of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno

oválné tepidárium
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno

dřevěná terasa ze zahrady
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno

dřevěná paluba
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Kladno Růžové pole

Zastavovací plán - nadhled severozápad
Letecké záběry / aerial views Urbanistická studie KLADNO, RŮŽOVÉ POLE
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Albrecht

Urban study KLADNO, RUZOVE POLE
Author of urbanism: Ing. arch. Karel Albrecht

Kladno Růžové pole

Zastavovací plán - nadhled jihovýchod
Letecké záběry / aerial views Urbanistická studie KLADNO, RŮŽOVÉ POLE
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Albrecht

Urban study KLADNO, RUZOVE POLE
Author of urbanism: Ing. arch. Karel Albrecht