This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.Výrobní areál z ptačí perspektivy - Výrobní areál firmy na zpracovávání odlitků ve strojírenství, Hazlov

Výrobní areál z ptačí perspektivy

Výrobní areál firmy na zpracovávání odlitků ve strojírenství, Hazlov
Autor projektu: Ing. Jiří Treybal

Parkovací dům  - ul. Brandlova, Praha

Parkovací dům

ul. Brandlova, Praha
Autorka projektu: Ing. arch. Jitka Jadrníčková

Parkovací dům v Ostravě - Spolupráce na architektonické soutěži

Parkovací dům v Ostravě

Spolupráce na architektonické soutěži
Autoři návrhu: Pavol Moravcik Architecte & Vladimír Sitta

Seniorské bydlení - Zdislava - Studentský projekt

Seniorské bydlení - Zdislava

Studentský projekt
Cohousing - Seniorské bydlení Zdislava
Autor projektu: Martin Smola

Senior cohousing Zdislava
Author of design: Martin Smola

Smuteční síň - rekonstrukce

Smuteční síň

rekonstrukce
Autoři projektu: Ing. arch Lukáš Velíšek, Ing. Jiří Neumitka, Ing. arch. Martin Smola

Obývací pokoj - Heisdorf, Lucembursko

Obývací pokoj

Heisdorf, Lucembursko
Heisdorf, Lucembursko
Autor návrhu: Pavol Moravcik Architecte

Rekonstrukce chalupy - Krchleby

Rekonstrukce chalupy

Krchleby
Autoři projektu: Architektonický atelier Aleš s.r.o. - Ing. arch. Jan Oppelt

Rekonstrukce bytu - Pivovarská, Prachatice

Rekonstrukce bytu

Pivovarská, Prachatice
Autor návrhu: Martin Smola

Starý interiér - Vizualizace podle fotografie

Starý interiér

Vizualizace podle fotografie
Hala -

Hala
ZŠ Zlíchov - přístavba -

ZŠ Zlíchov - přístavba
Autor projektu: Architektonický ateliér Aleš s.r.o.

Pracovna Volyně - Sdílená kancelář

Pracovna Volyně

Sdílená kancelář
Autoři: Lukáš Velíšek, Martin Smola

Pracovna Volyně - Sdílená kancelář

Pracovna Volyně

Sdílená kancelář
Autoři: Lukáš Velíšek, Martin Smola

Náměstí Benešov - detail vodní plochy v dlažbě

Náměstí Benešov

detail vodní plochy v dlažbě
Spolupráce při účasti na architektonicko-urbanistické soutěži NÁMĚSTÍ MESTA BENEŠOV.
Autoři návrhu: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Cooperation on architecture-urbanism competition MAIN SQUARE OF BENESOV.
Authors of the Proposal: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Náměstí Benešov - mosazná kašna

Náměstí Benešov

mosazná kašna
Spolupráce při účasti na architektonicko-urbanistické soutěži NÁMĚSTÍ MESTA BENEŠOV.
Autoři návrhu: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Cooperation on architecture-urbanism competition MAIN SQUARE OF BENESOV.
Authors of the Proposal: Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Vít Rýpar, Martin Smola

Suchdolský hřbitov -

Suchdolský hřbitov
Spolupráce pri účasti na krajinářsko-architektonické soutezi ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SUCHDOLE
Autoři návrhu: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Cooperation on landscape-architecture competition GROUNDS WITH CEMETERY AT ST. WENCESLAS CHURCH IN SUCHDOL
Authors of the design: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Suchdolský hřbitov -

Suchdolský hřbitov
Spolupráce pri účasti na krajinářsko-architektonické soutezi ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KOSTELA SV. VÁCLAVA V SUCHDOLE
Autoři návrhu: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Cooperation on landscape-architecture competition GROUNDS WITH CEMETERY AT ST. WENCESLAS CHURCH IN SUCHDOL
Authors of the design: Vladimír Sitta Tereza Havránková Martin Smola

Měsíční kašna - Třebíč -

Měsíční kašna - Třebíč

"Lunární zrcadlo / Lunar Mirror"
Spolupráce při účasti na architektonické soutěži KAŠNA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI
Autori návrhu: Vladimír Sitta Martin Smola

Cooperation on architecture competition FOUNTAIN ON CHARLES SQUARE IN TREBIC
Authors of design: Vladimír Sitta Martin Smola

Mezonetový byt - U Skládky, Praha -

Mezonetový byt - U Skládky, Praha
Autoři: AAAleš s.r.o, Lukáš Velíšek, Martin Smola

Nádraží Bubny - Autor projektu: John Eisler

Nádraží Bubny

Autor projektu: John Eisler
Sauna SAMK Kladno - oválné tepidárium

Sauna SAMK Kladno

oválné tepidárium
Interiery sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Interiers of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno - kneippův chodník

Sauna SAMK Kladno

kneippův chodník
Interiery sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Interiers of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno - oválné tepidárium

Sauna SAMK Kladno

oválné tepidárium
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno -

Sauna SAMK Kladno
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno -

Sauna SAMK Kladno
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno - dřevěná terasa ze zahrady

Sauna SAMK Kladno

dřevěná terasa ze zahrady
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Sauna SAMK Kladno - dřevěná paluba

Sauna SAMK Kladno

dřevěná paluba
Exteriéry sauny areálu SAMK Kladno.
Autor projektu: Ing. arch. Karel Albrecht

Exteriors of sauna complex SAMK in Kladno
Author of design: Ing. arch. Karel Albrecht

Kladno Růžové pole - Zastavovací plán - nadhled severozápad

Kladno Růžové pole

Zastavovací plán - nadhled severozápad
Letecké záběry / aerial views Urbanistická studie KLADNO, RŮŽOVÉ POLE
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Albrecht

Urban study KLADNO, RUZOVE POLE
Author of urbanism: Ing. arch. Karel Albrecht

Kladno Růžové pole - Zastavovací plán 
 - nadhled jihovýchod

Kladno Růžové pole

Zastavovací plán - nadhled jihovýchod
Letecké záběry / aerial views Urbanistická studie KLADNO, RŮŽOVÉ POLE
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Albrecht

Urban study KLADNO, RUZOVE POLE
Author of urbanism: Ing. arch. Karel Albrecht